Glädje och sorg i vardagen...

I dag har vi stannat upp i vardagen där både glädje och sorg har mötts i en salig blandning. Jag är en kugge i det hjul som snurrar….

På förskolan under morgontimmarna fick jag ta emot ett dödsbesked där en nära kär kollega på min avdelningen somnat in i natt.

En ny erfarenhet för mig att i en barngrupp ta emot ett sorgebesked, att en nära vän och pedagog på avdelningen lämnat oss. Där efter informera 22 barn och föräldrar, kollegor m.fl. då man själv är mitt uppe i en sorgeprocess. Ja det var en ny erfarenhet för mig.

Vi har haft en fantastisk fin minnessamling till minne av Urszula med barnen. Barnens tankar har varit många och jag har försökt besvara dessa tankar på mitt eget sett men också som den pedagog jag är. Man vill ju vara professionell även i kris. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas.

Jag ville förmedla att jag tror att änglarna varit och hämtat vår Urszula och att hon nu finns i himmeln…
Eller vad tror du? Frågorna är öppna och alla får ha en egen åsikt om vad som sker efter detta… 
Ett av barnen sa direkt att -Ingela, jag tror faktiskt att Urszula klappar på din Fonzie nu. Din hund är ju i himmelen. Barn är fantastiska i sina tankar och det är en förmån att få arbeta med dem.

-Men kroppen kan de ju inte ta med sig… då blir man ett skelett. – Kan skelettet röra på sig då?  -Nej! det är bara på filmer och i fantasin som skelett rör på sig…
Man får förklara så gott man kan.  

Barnen tog själv initiativ till att sjunga en sång till hennes minne: Blinka lilla stjärna. Det var en mycket fin stund <3

Vi kommer under de närmaste dagarna att ägnas mycket tid åt samtal om det som hänt. Barn är fantastiska att bearbeta sorg och det kan vi lära oss mycket av… 

Tårar, sorg, skratt och glädje är så närbesläktade.

Efter en tuff sorgedag då en nära kollega somnat in. Komma hem och finna att älsklingen köpt med sig färskt te från Köpmansgården till tröst. Det är kärlek och glädje.

 Du fattas oss... Vila i frid Urszula! <3 
 
 
 
 
Bosse Lidén

En svår situation som jag är övertygad om att du skötte på bästa sättet. Barn är oftast härliga i den åldern. Spontana, oförstörda, ärliga, fundersamma m.m. Där har vi vuxna mycket att lära, som gått oss förlorat genom åren.
Det sista var också en fin kärlek. Bara att stoppa ner näsan i en sådan påse från den välsorterade tebutiken är en upplevelse. Lördagskram Bobo