Dags att räkna ner...

Dagarna kvar på Teknikförskolan är idag lätträknade och inte så långa som annars… jag tar ut min sista komptid. Det innebär att jag arbetar för att underlätta för mina kära barn och kollegor på förskolan samtidigt som jag plockar ut tid för återhämtning. Öppning 2 timmar och stängning 2 h. Det är de tiderna som är mest olämpliga att sätta in vikarie på så då ställer man upp som den ansvarsfulle pedagog man är.  Övrig tid är uppladdning och återhämtning för att sedan ta på mig det ansvarsfulla arbete att vara den lärare som krävs i en åk 1.  Att få barn att bli sitt allra bästa jag…    
På fredag om en vecka gör jag min sista dag på Teknikförskolan.

 

Att arbeta för ett gott skolklimat där alla elever mår bra så att vi kan få dem trygga, nyfikna, kreativa, inspirerande, sugna på lärande och så att de senare i livet är rustade för att bli de positiva kompetenta medborgare som behövs i samhället idag, där respekt och allas lika värde också kan genomsyra vardagen har alltid varit mitt mål. En helhetssyn där min egen kunskap och inspiration smittar som pärlor på ett band och att jag kan dela den glädjen med alla mina barn och elever jag möter…

 

Jag är glad att jag har den erfarenhet jag nu besitter… 
Forskning och beprövad erfarenhet som det så fint heter i Skolverkets och alla universitet och högskolors material och skrifter. Att förstå förebyggande insatser för ökad måluppfyllelse och att ha upplevelser och erfarenheter att falla tillbaka på och hur jag kan reflektera över mina erfarenheter i undervisningen är otroligt skönt.  Jag vill ju vara den där lärarinnan som ser och gör skillnad där ute bland våra barn och unga. Vem vill inte det?

 

På måndag den 21 nov står jag så nyfiken och kanske lite nervös framför en ny grupp med elever… alla med olika erfarenheter och kunskaper i sin lilla ryggsäck på den fortfarande ganska unga kroppen. Jag hoppas ryggsäcken är fullt öppen så att vi tillsammans kan plocka ner massor av kunskap och lärdomar i deras livslånga lärande framöver…

 

Jag vet att flera av eleverna har haft en tuff start i sitt liv… flera av eleverna är nyanlända till Sverige under sommaren, de har erfarenheter som jag inte har men som jag kanske kan lära mig mycket av.  Det är då skönt att jag har erfarenhet i att arbeta interkulturellt, där vår undervisning ger positiva kunskaper, färdigheter och attityder till andra människor och kulturer. Där vi utvecklar ett kritiskt förhållningssätt mot våra egna fördomar mot andra.

 

Det är nu dags för nya härliga utmaningar och erfarenheter som gör att jag utvecklas som människa och lärare.